SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE
okresní organizace Jihlava

 

Volební program ČSSD a Levice pro volby do Zastupitelstva města Jihlavy 2022: Devatero pro Jihlavu

12. 09. 2022

Volební program ČSSD a Levice pro volby do Zastupitelstva města Jihlavy 2022: Devatero pro Jihlavu

 

Chceme město, které bude občanům a návštěvníkům komfortně a bezpečně dostupné, ať už pěšky, na kole, veřejnou dopravou, či individuálně, případně kombinací těchto forem.

 

Nechceme připustit přílišné zadlužení, které by v budoucnu podvazovalo investiční aktivitu, či omezovalo poskytování veřejných služeb občanům města a zatěžovalo naše děti.

 

Bydlení patří k jedné z nejzákladnějších lidských potřeb, díky rostoucím nákladům se však přístup k bydlení zhoršuje.

 

Chápeme zásadní společenské změny, nárůst chronických nemocí, prodlužování lidského života. Tomu musí odpovídat i péče o potřebné.

 

Jsme si vědomi, že pro budoucnost nejen našeho města, ale celé naší společnosti je určující kvalitní školství.

 

Řádná péče a údržba ušetří v budoucnu nemalé částky na rekonstrukci zanedbaného majetku. Nejen současné bezprecedentní ceny za energie jsou důvodem k investicím do energetických úspor a do moderních technologií.

 

Zelená, rozkvetlá a čistá Jihlava za účasti občanů města pro všechny.

 

Chceme, aby se lidé v každé části města, zejména v jeho centru, cítili bezpečně, a to bez ohledu na denní, či noční dobu.

 

Rozvoj cestovního ruchu, péče o kulturní památky, kulturní a sportovní život – to jsou vizitky našeho města a života našich občanů.